Alternatief pensioenstelsel bij staatssecretaris

Vandaag heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een adviesrapport in ontvangst genomen, waarin adviesbedrijf Aon een hervorming van het huidige pensioenstelsel voorstelt. De aanpassing, zoals Aon die voorstaat, zou betekenen dat er vrijwel geen kortingen op de bestaand uitkeringen hoeven worden toegepast en er geen dure overgangsregeling nodig is.