Alternatief pensioenstelsel bij staatssecretaris

Vandaag heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een adviesrapport in ontvangst genomen, waarin adviesbedrijf Aon een hervorming van het huidige pensioenstelsel voorstelt. De aanpassing, zoals Aon die voorstaat, zou betekenen dat er vrijwel geen kortingen op de bestaand uitkeringen hoeven worden toegepast en er geen dure overgangsregeling nodig is.

belgie

België goed voor pensioen

Onze zuiderburen blijken een een goed pensioenklimaat te hebben. Steeds meer multinationals kiezen ervoor hun pensioenvermogen daar onder te brengen. België kent al langere tijd de mogelijkheid om een pan-Europees pensioenfonds op te richten, om zo pensioenregelingen uit verschillende landen te beheren.

pensioen aan

Jongeren zoeken gegevens pensioen

In het kader van de campagne “Pensioen Aan” is er in oktober een onderzoek gedaan door het marktonderzoeksbureau Motivaction. Hieruit blijkt dat meer dan de helft van de jongeren, die beginnen met een baan, geïnteresseerd is in zijn of haar pensioen. Er is behoefte aan informatie hierover, maar het is lastig om de benodigde gegevens daarover te vinden.