Met het bezoeken van de website https://vanervenverzekeringen.nl van Van Erven Verzekeringen BV aanvaardt u de volgende voorwaarden:

Uitsluiting aansprakelijkheid;
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Van Erven Verzekeringen BV uitdrukkelijk afgewezen. Van Erven Verzekeringen BV biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site;
Deze website bevat informatie, gegevens, grafische afbeeldingen, foto’s, software en andere zaken die door auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming is het niet toegestaan voornoemde zaken te gebruiken.

Van Erven Verzekeringen BV heeft het recht om, zonder enige kennisgeving, de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.

Van Erven Verzekeringen BV streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Van Erven Verzekeringen BV wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie af.

Verwijzingen en hyperlinks;
Verwijzingen en hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Van Erven Verzekeringen BV dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Van Erven Verzekeringen BV geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en de toegankelijkheid van die sites.

Virussen;
Van Erven Verzekeringen BV garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.