1. Oriëntatie & kennismaking

Het eerste gesprek is vrijblijvend om met u te kijken waarvoor u ons heeft benaderd en wat wij voor u kunnen betekenen. U krijgt tijdens dat gesprek algemene informatie waaronder in ieder geval onze dienstenwijzer maar ook een maximaalberekening op uw huidige inkomen. Na afloop kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten. Indien gewenst ontvangt u van ons een oriënterend rapport.

2. Inventarisatie, adviesgesprek en analyse

Na het eerste gesprek gaan wij een grondig onderzoek uitvoeren, waarbij wij ingaan op uw financiële positie, uw wensen en doelen, uw kennis en ervaring op financieel gebied en uiteraard ook op de mate waarin u bereid bent risico’s te nemen. Aan de hand daarvan stellen wij een klantprofiel op dat als basis dient voor een gedegen en passend advies.                                     

Wij zullen u informatie verstrekken over de in de markt beschikbare passende financiële constructies en financiële producten van diverse aanbieders. Wij rekenen de verschillende scenario’s voor u door. Ons advies vatten wij schriftelijk samen. Bovendien willen wij ons advies graag uitgebreid met u bespreken en toelichten, zodat u altijd inzicht heeft in de consequenties van de financiële beslissing die u gaat nemen.

Ook als u elders advies heeft gekregen en behoefte heeft aan een second opinion, bent u bij ons aan het juiste adres. 

3. Bemiddelen

Wij hebben uitstekende contacten met een groot aantal aanbieders van financiële producten. Als u bij die aanbieders een product wilt aanschaffen, kunnen wij deze bemiddelingsrol voor u vervullen. Wij helpen u bij het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling naar keuze. Daarnaast onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten.

Voor bemiddeling is een gedegen en passend advies altijd het uitgangspunt. Het is immers belangrijk dat u een product aanschaft dat bij u situatie past. 

In de meeste gevallen zullen wij het advies hebben opgesteld. Het is echter ook mogelijk dat wij bemiddelen op basis van een advies dat een andere adviseur heeft opgesteld.

4. Nazorg

Wij zijn u ook van dienst zijn nadat u een product hebt aangeschaft. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een aanpassing van het product vanwege gewijzigde omstandigheden (echtscheiding, verhuizing, verbouwing, wijzigen van geldlening, erfenis, etc.). Maar ook als het gaat om vragen over de lopende lening, renteverlengingen, verpandingen en aflossingen. Door middel van een beheerovereenkomst maken we daar met u afspraken over.

Meer informatie

Neem contact op met de specialist voor meer informatie

Neem nu contact op voor meer informatie!