Voor welke hypotheekvorm komt u in aanmerking? Per januari 2013 zijn de regels voor hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning veranderd, hierdoor bent u verplicht om de hypotheek welke na genoemde datum is gesloten minimaal annuïtair af te lossen. Dit betekent dat u hierdoor alleen kunt kiezen voor een annuïteitenhypotheek of en een lineaire hypotheek om voor renteaftrek in aanmerking te komen

Voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 januari 2013 geldt een overgangsrecht; de bestaande hypotheek kan in de huidige vorm blijven bestaan. Dit geldt ook als u verhuist of uw hypotheek oversluit. Maar als u meer geld nodig heeft, dan heeft u voor deze extra lening wel met de nieuwe regels te maken.

Annuïteitenhypotheek

Grafiek 1 Annuïteiten

U betaalt een vast bedrag aan rente en aflossing gedurende de looptijd van de lening. Het rentedeel daalt, terwijl het aflossingsdeel groeit. Uw belastingvoordeel zal afnemen.

Belangrijkste kenmerken

 • Hypotheekschuld daalt
 • Vaste maandlasten
 • Hypotheek wordt volledig afgelost
 • Belastingvoordeel neemt af, hierdoor stijgt de netto maandlast

Lineaire hypotheek

Grafiek 2 Lineair

U betaalt maandelijks  een deel rente en lost maandelijks af. De totale schuld daalt door de aflossing, waardoor u steeds minder rente hoeft te betalen. Het aflossingsbedrag blijft gedurende de looptijd gelijk. Het belastingvoordeel neemt af.

Belangrijkste kenmerken

 • Eenvoudige hypotheekvorm
 • Hypotheek volledig afgelost
 • Hoge maandlasten in het begin, deze dalen gedurende looptijd
 • Belastingvoordeel daalt

Hypotheekvormen bestaande hypotheken:
 vóór 1 januari 2013 afgesloten

Spaarhypotheek

Grafiek 3 Spaarhypotheek

U betaalt rente en een premie voor een kapitaalverzekering. Met het grootste deel van deze premie spaart u binnen de kapitaalverzekering. U hebt de garantie dat u de lening volledig kunt aflossen op de einddatum. U heeft optimaal belastingvoordeel, omdat u tijdens de looptijd niet aflost.

Belangrijkste kenmerken

 • Gegarandeerd eindkapitaal
 • Stabiele maandlasten
 • Belastingvrij vermogen opbouwen met ene Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)
 • Bedrag verzekerd bij overlijden (verplicht)
 • Minder flexibel indien andere geldverstrekker gewenst, dit omdat de combinatie van geldverstrekker en verzekeraar vast ligt.
 • Lage hypotheek rente betekent een laag rendement, hoge hypotheek rente betekent een hoog rendement

Banksparen

Grafiek 3 Spaarhypotheek

Met de bankspaarhypotheek spaart of belegt u niet in een kapitaalverzekering. U bouwt met deze hypotheekvorm vermogen op door te sparen op een geblokkeerde Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of te beleggen met een geblokkeerde Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW).

Belangrijkste kenmerken

 • Gegarandeerd eindkapitaal, zodat u uw hypotheek kunt aflossen
 • Stabiele maandlasten
 • Maximaal belastingvoordeel
 • Losse overlijdensrisicoverzekering, vrije keuze in maatschappij
 • Geen poliskosten
 • Transparant
 • Minder flexibel indien andere geldverstrekker gewenst

Levenhypotheek

Grafiek 5 Leven

Bij een levenhypotheek wordt uw hypotheek gekoppeld aan een levensverzekering. Binnen deze verzekering wordt de inleg belegd. De lening wordt aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden van de verzekerde(n) afgelost met de uitkering uit de levensverzekering. Bij de levenhypotheek wordt belastingvrij vermogen opgebouwd en geprofiteerd van de maximale renteaftrek.

Belangrijkste kenmerken

 • Flexibel in keuze geldverstrekker
 • Maximaal belastingvoordeel
 • Stabiele maandlasten
 • Deel doelkapitaal gegarandeerd
 • Losse overlijdensrisicoverzekering, vrije keuze in maatschappij

Beleggingshypotheek

Grafiek 3 Spaarhypotheek

U betaalt rente en een premie voor een kapitaalverzekering of inleg voor een beleggingsrekening. De premie of inleg wordt belegd. Het vermogen op het eind is niet gegarandeerd. U profiteert optimaal van de hypotheekrente aftrek omdat u tijdens de looptijd niet aflost.

Belangrijkste kenmerken

 • Flexibel in keuze geldverstrekker
 • Maximaal belastingvoordeel
 • Lage netto maandlast
 • Eindkapitaal niet gegarandeerd

Aflossingsvrije hypotheek

Grafiek 4 Aflossingsvrij

U lost niets af, u betaalt alleen rente. Er wordt geen inleg of premie betaald voor het opbouwen van vermogen. De schuld blijft de hele looptijd even hoog, tenzij u vrijwillig aflost. U geniet intussen maximaal belastingvoordeel.

Belangrijkste kenmerken

 • Lage maandlasten
 • Maximaal belastingvoordeel
 • Hypotheekschuld wordt niet afgelost
 • U betaalt de lening op einde van de looptijd terug

De aflossingsvrije hypotheek is lang een populaire hypotheekvorm in Nederland geweest. Omdat niet wordt afgelost kan maximaal geprofiteerd worden van de hypotheekrenteaftrek. Mede door het hogere risico op een restschuld zijn de afgelopen jaren terecht een aantal beperkingen doorgevoerd bij het afsluiten van een hypotheek aflossingsvrije hypotheek.

 • Vanaf 2011 mag maximaal 50% van de hypotheek aflossingsvrij zijn
 • Vanaf 2013 is aflossen verplicht bij nieuwe hypotheken om in aanmerking te komen voor hypotheekrente aftrek

Meer informatie

Neem contact op met de specialist voor meer informatie

Neem nu contact op voor meer informatie!