Meer zekerheid met de Nationale Hypotheek Garantie!
Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich in uw leven echter situaties voordoen waardoor u (tijdelijk) uw hypotheeklasten niet kunt betalen.

Met NHG kunt u in aanmerking komen voor een regeling waarmee u een moelijke periode kunt overbruggen.

Zijn de betalingsproblemen niet van tijdelijke aard dan kan het zijn dat u uw huis moet verkopen. Brengt uw huis minder op dan de uitstaande hypotheek dan betaalt het Waarborgfonds de restantschuld aan de geldverstrekker.
Let wel! Het Waarborgfonds heeft dan een vordering op u ter grootte van het bedrag, dat aan de geldgever is uitbetaald. Dit bedrag kan op u worden verhaald. Een belangrijk voordeel van de NHG is echter, dat het Waarborgfonds de restantschuld onder bepaalde voorwaarden kan kwijtschelden.

Bijvoorbeeld wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, omdat uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door scheiding. Voorwaarde hiervoor is ook dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Neem contact op met de specialist voor meer informatie

Linda
huis geld
huis in aanbouw

Goedkoper lenen met NHG
Met NHG kunt u goedkoper lenen. Dankzij de borgstelling van de Nationale Hypotheek Garantie berekenen geldverstrekkers u een lagere hypotheekrente. Dit rentevoordeel kan oplopen tot maar liefst een half procent.

Voorwaarden
Om voor NHG in aanmerking te komen moet u aan verschillende voorwaarden voldoen, hieronder noemen wij een aantal
voorwaarden:

  • De woning moet uw hoofdverblijf zijn;
  • De kostengrens voor NHG is gekoppeld aan de gemiddelde koopsom in Nederland (€ 405.000,- per 1 januari 2023). De verhouding tussen de hoogte van de lening en de marktwaarde van de woning heet Loan to Value (LTV). De LTV bedraagt 100%. Alleen als u energiebesparende maatregelen treft, is de LTV 106% .

In de praktijk betekent dit dat er twee kostengrenzen zijn:

  • De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is € 405.000,- (100% van de marktwaarde);
  • De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen is € 429.300,-  (106% van de marktwaarde). Het bedrag dat u meer mag lenen moet natuurlijk volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen.

De genoemde kostengrenzen gaan in per 1 januari 2023.

Borgtochtprovisie
De borgtochtprovisie blijft in 2023 gelijk, namelijk 0,6% van het totale hypotheekbedrag. Borgtochtprovisie is het bedrag dat u moet betalen voor het borg staan van NHG voor de geldlening tegenover de geldverstrekker.

Neem nu contact op voor meer informatie!