Uw woonlasten nemen het grootste deel van uw vaste uitgaven in beslag. Maar uw inkomen kan door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid dalen of wegvallen. Met een woonlastenverzekering kunt u als huiseigenaar de betaling van uw woonlasten veilig stellen.

Kenmerken woonlastenverzekering

  • maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid;
  • vaak uit te breiden met een dekking bij werkloosheid;
  • betaling premie ineens via een koopsom of maandelijkse premie;
  • uitkering mogelijk vanaf 35% arbeidsongeschiktheid;
  • mogelijkheid om andere vaste lasten mee te verzekeren (energiekosten, premie inboedelverzekering).

lees meer

Meer informatie

Neem contact op met de specialist voor meer informatie

huis in aanbouw
huis geld

Beroepsdekking
Hiermee verzekerd u zich voor beroepsarbeidsongeschiktheid, ook wel beroepsdekking genoemd. Als u door ziekte of een ongeval uw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen, heeft u recht op een uitkering.

Woonlasten verzekering nodig?
Wilt u weten wat de financiële gevolgen zijn wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt danwel werkoos wordt? Of het verstandig is om een woonlastenverzekering af te sluiten? Maak een afspraak, wij brengen het voor u in kaart.

Neem nu contact op voor meer informatie!