Bij werknemers die meer verdienen dan het gemaximeerde dagloon is de terugval bij eventuele arbeidsongeschiktheid nog groter. Met het inkomen boven het maximum dagloon wordt bij de berekening van een IVA- of WGA-uitkering geen rekening gehouden. Ter afdekking van dit risico kan een excedentverzekering worden gesloten.

Meer informatie

Neem contact op met de specialist voor meer informatie