Gelukkig zijn het meestal kleine ongelukjes die ons overkomen. Maar een enkele keer zit het wat meer tegen. Dat kan ons allemaal overkomen. Dan worden we ongewild betrokken bij een ernstig ongeluk met veel schade. Niet alleen lichamelijk, maar ook met grote financiële gevolgen. U wilt het liefst niet stilstaan bij de consequenties voor u en uw dierbaren wanneer u blijvend invalide wordt of zelfs overlijdt door een ongeval.

Het verdriet kunnen we niet wegnemen, maar de financiële ellende wel. Omdat het niet alleen om u gaat maar ook om uw gezinsleden, heeft Van Erven de gezinspolis.
lees meer

Meer informatie

Neem contact op met de specialist voor meer informatie

De basispolis voorzien een uitkering bij blijvende invaliditeit door een ongeval.

Aanvullend kunnen de volgende zaken worden meeverzekert:

  • overlijden ten gevolge van een ongeval;
  • tandartskosten ten gevolge van een ongeval (alleen voor kinderen tot 21 jaar);
  • daguitkering in geval van ziekenhuisopname van één of beide ouders.

Op een gezinspolis zijn verzekerd:

  • de verzekeringnemer;
  • echtgeno(o)t(e) of partner en indien apart aangegeven;
  • kinderen tot 21 jaar, waaronder pleeg- en stiefkinderen, alsmede ongehuwde kinderen van 21 jaar tot 27 jaar, waaronder pleeg- en stiefkinderen die bij je inwonen of voor hun studie uitwonend zijn.

Maar misschien heeft u helemaal geen gezin. In dat geval is het natuurlijk onzin om daarvoor wel te betalen. Dat vinden we bij Van Erven ook. Daarom hebben we de ongevallenverzekering voor alleenstaanden.

Op een alleenstaande polis zijn verzekerd:

  • de verzekeringnemer en indien apart aangegeven;
  • kinderen tot 21 jaar, waaronder pleeg- en stiefkinderen, alsmede ongehuwde kinderen van 21 jaar tot 27 jaar, waaronder pleeg- en stiefkinderen die bij je inwonen of voor hun studie uitwonend zijn.

Neem nu contact op voor meer informatie!