Verzuim en WIA

Als werkgever heeft u baat bij gezonde en fitte werknemers. Bij ziekte en verzuim schieten uw kosten immers omhoog omdat u te maken krijgt met allerlei wettelijke regelingen. Een complete dekking tegen de financiële risico’s van verzuim van medewerkers is daarom gewenst.

Met de verzekeringen voor verzuim, WIA en WGA-eigenrisicodragerschap kunt u de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid beheersen. Tevens zorgt u hiermee voor een voorspoedige re-integratie én beschermt u het inkomen van uw werknemers.

Bij werknemers die meer verdienen dan het gemaximeerde dagloon is de terugval bij eventuele arbeidsongeschiktheid nog groter. Met het inkomen boven het maximum dagloon wordt bij de berekening van een IVA- of WGA-uitkering geen rekening gehouden. Ter afdekking van dit risico kan een excedentverzekering worden gesloten.

Meer informatie

Neem contact op met de specialist voor meer informatie

Neem nu contact op voor meer informatie!