Een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat uw gezin niet in geldzorgen komt wanneer u komt te overlijden. De verzekering neemt natuurlijk niet het verdriet weg, maar voorkomt wel voor een klein bedrag per maand dat u uw gezin niet met financiële problemen achterlaat.
Vaak wordt gekozen voor een uitkering ineens. Hiermee kunnen uw nabestaanden bijvoorbeeld tijdelijk zorgen voor kinderopvang. Ook kunnen ze een hypotheek aflossen of eventueel andere schulden betalen.

Premie
De premie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van de verzekerde uitkering en de leeftijd van de verzekerde persoon. Wij kunnen voor u de verzekeraars vergelijken. Vaak blijkt dat de verschillen aanzienlijk zijn.
lees meer

Meer informatie

Neem contact op met de specialist voor meer informatie

Dekking overlijdensrisicoverzekering
 • Eenmalige uitkering als een door u aangegeven persoon overlijdt.
 • De uitkering is voor uw nabestaanden. De uitkering kunnen zij gebruiken om na uw overlijden te voldoen aan financiële verplichtingen, zoals:
  • Het betalen van de huur of een hypotheek.
  • Het aflossen van een persoonlijke lening.
  • Het betalen van de kinderopvang of studiekosten.
  • Voorzetten van een bedrijf als u mede-eigenaar bent.
 • Wij keren uit bij overlijden vóór de afgesproken einddatum van de verzekering.
 • U kiest zelf het aantal jaren dat u verzekerd bent, maximaal 40 jaar.
 • U bepaalt zelf de hoogte van de uitkering, minimaal € 5.000.
 • U kunt kiezen uit een gelijkblijvende of dalende uitkering.
 • Als u al bent overleden voordat de aanvraag voor de verzekering door ons is ontvangen.
 • Als u op de einddatum van de verzekering nog in leven bent. De verzekering stopt dan en u ontvangt de door u betaalde premies niet terug.
 • Als u onvolledige of onjuiste informatie hebt verstrekt.
 • Als u binnen 2 jaar zelfmoord pleegt.
 • Als u deelneemt aan oorlog of gevechtshandelingen.
 • Als de begunstigde (de persoon of personen aan wie wij de uitkering betalen) schuldig is aan het overlijden van de verzekerde.

Neem nu contact op voor meer informatie!