De uitvaartverzekering keert een bedrag uit als de verzekerde komt te overlijden. Het geld wordt doorgaans gebruikt om de kosten van een begrafenis of crematie te betalen. Het bedrag kan aan de nabestaanden worden uitgekeerd, maar vaak betaalt de verzekeringsmaatschappij de rekening van de uitvaart direct aan de uitvaartverzorger.
lees meer

Meer informatie

Neem contact op met de specialist voor meer informatie

Dekking uitvaartverzekering
  • Eenmalige uitkering als u overlijdt.
  • De verzekering kent geen einddatum. Wij keren bij overlijden dus altijd een bedrag uit.
  • De uitkering is voor uw nabestaanden. Hiermee kunnen zij na uw overlijden de begrafenis of crematie betalen.
  • U betaalt premie zolang als u zelf gekozen hebt bij de aanvraag van de verzekering.
  • U bepaalt zelf het bedrag dat uw nabestaanden krijgen, minimaal € 500.

In een aantal gevallen keren wij niet het bedrag uit:

  • Als u al bent overleden voordat we de aanvraag voor de verzekering ontvangen.
  • Als u onvolledige of onjuiste informatie hebt verstrekt.
  • Als u binnen 2 jaar zelfmoord pleegt. Wel ontvangen uw nabestaanden dan de afkoopwaarde.
  • Als u deelneemt aan oorlog of gevechtshandelingen. Wel ontvangen uw nabestaanden dan de afkoopwaarde.
  • Als de persoon of personen aan wie wij de uitkering betalen schuldig is aan uw overlijden.
Aanvullende dekkingen

Kinderen kunt u tot 18 jaar meeverzekeren als u uw uitvaart bij ons verzekert. U betaalt een aantrekkelijke premie. Als uw kind overlijdt, dan krijgt u een bedrag om de begrafenis of crematie te betalen.

Het kan gebeuren dat u of uw partner (voor een deel) arbeidsongeschikt wordt. Uw inkomsten dalen, terwijl uw maandelijkse kosten gelijk blijven. Wilt u de premie van uw uitvaartverzekering (voor een deel) niet meer betalen als u arbeidsongeschikt raakt? Verzeker dit dan mee bij het verzekeren van uw uitvaart. Als u na 104 weken (2 jaar) nog arbeidsongeschikt bent, dan nemen wij (voor een deel) de premiebetaling over.

Ben u verzorger van een kind, dan kunt u uw kind een eigen verzekering geven met de verzorgersdekking. Als u overlijdt, blijft uw kind verzekerd zonder premie te betalen. Wij betalen een bedrag uit als uw kind overlijdt.

U kunt een bedrag krijgen bij voorzorg of nazorg. Wordt u bijvoorbeeld ernstig ziek? Dan krijgt u van ons een bedrag om thuis verzorgd te worden. Dit noemen we voorzorg. Nazorg betekent dat we ondersteuning en advies bieden aan uw nabestaanden.

Neem nu contact op voor meer informatie!