Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Via deze wet krijgen zij na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een IVA-uitkering als betrokkene duurzaam arbeidsongeschikt is voor meer dan 80% en als er geen sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid of tussen 35 en 80% arbeidsongeschiktheid dan heeft men recht op een WGA-uitkering.  De werkgever betaalt hiervoor WIA-premie, die bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico. Vanaf 1 januari 2014 gaat de werkgever naast de gedifferentieerde WGA-premie voor vaste medewerkers een ziektewet-flex premie voor de ziekengeldlasten en een WGA-flex voor de WGA-lasten van flex-werkers betalen. De werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de werknemers die onder de WGA vallen, voor de IVA kan dat niet. Als de werkgever eigenrisicodrager WGA wordt betaalt hij alleen de basispremie en aanvullend een premie aan een particuliere verzekeraar ter afdekking van het risico als vervanging voor de gedifferentieerde premie. Eigen risicodragen voor WGA flex is nu nog niet mogelijk. Als werkgever bent u als eigenrisicodager wel 10 jaar langer verantwoordelijk voor de reïntegratie van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer!

Meer informatie

Neem contact op met de specialist voor meer informatie

Neem nu contact op voor meer informatie!