Een collectieve ongevallenverzekering voor werknemers is heel gebruikelijk als arbeidsvoorwaarde. Soms schrijven collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) een ongevallendekking verplicht voor. De polis keert een bedrag uit bij overlijden en bij gehele of blijvende invaliditeit van de werknemer. De verzekerde bedragen kunnen vaste absolute bedragen zijn, maar vaak voorkomend is ook de variant waarbij de verzekerde bedragen gebaseerd zijn op een factor maal het bruto loon op jaarbasis van de werknemer. Bij vrijwel alle maatschappijen geldt een 24-uurs en werelddekking maar ook werktijdendekkingen komen voor. Bij een werktijdendekking is het ongevallenrisico dan gedekt tijdens het verrichten van werkzaamheden in opdracht van de werkgever en tijdens het rechtstreeks gaan naar deze werkzaamheden en terug naar huis.

Meer informatie

Neem contact op met de specialist voor meer informatie

Neem nu contact op voor meer informatie!