Iedere onderneming heeft een aansprakelijkheidsverzekering nodig om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De verzekering verschilt per bedrijfstak. Stem daarom samen met onze adviseur de verzekering af op uw specifieke bedrijfsactiviteiten.

 • Administratieve bedrijven, detailhandel, horeca en ambachten
 • Onderwijsinstellingen en sport- en ontspanningsverenigingen
 • Medische beroepen
 • Bouw en Installatiebedrijven
 • Landbouwers, veehouders en tuinders
 • Eigenaren van woonhuizen en andere gebouwen
 • Architecten en raadgevende ingenieurs

Meer informatie

Neem contact op met de specialist voor meer informatie

huidverzorging
drukkerij
plaatwerker

Een fout van uw bedrijf of medewerker kan al snel leiden tot een schadeclaim. De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen beschermt u tegen aanspraken van derden.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven omvat:

 • dekking van zaak- en/of letselschade die u en/of uw werknemers bedrijfsmatig toebrengen aan derden dekking per aanspraak/ gebeurtenis tot de overeengekomen limiet
 • algemene aansprakelijkheid
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • productaansprakelijkheid
 • wereldwijde dekking (dekking voor de VS en Canada is op aanvraag)

Als u als professional een fout maakt, kan dat leiden tot een schadeclaim. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen aanspraken van derden. Vaak is deze verzekering een voorwaarde bij aanbestedingen of het aangaan van een overeenkomst.

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering omvat:

 • een dekking die bij uw beroepsrisico’s en wensen past
 • advies over preventie een snelle en efficiënte schadebehandeling

U heeft te maken met uiteenlopende partijen: leveranciers, klanten of overheden. Een conflict of juridisch geschil ligt altijd op de loer. Vooral omdat aantasting van uw belangen grote gevolgen kan hebben. U wilt weten waar u aan toe bent, of u in u recht staat en desnoods wilt u een uitspraak van de rechter. Het inschakelen van een advocaat is een kostbare zaak, zeker als het aankomt op procederen. Met een rechtsbijstandverzekering krijgt u juridisch advies en worden juridische kosten gedekt.

De Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven omvat:

 • gespecialiseerd juridisch advies
 • deskundige rechtshulp
 • incassodienstverlening
 • vergoeding interne behandelingskosten
 • vergoeding van proceskosten

Als bestuurder van een onderneming, stichting of vereniging draagt u verantwoordelijkheid. Dit kan ook een keerzijde hebben. Als uw besluiten of die van uw medebestuurders verkeerd uitpakken, kan dit ingrijpende gevolgen hebben. U kunt zelfs persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Steeds vaker worden bestuurders aansprakelijk gesteld. Bijvoorbeeld door aandeelhouders, schuldeisers of leden van een vereniging. Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen deze aansprakelijkheid zodat uw privévermogen buiten schot blijft.

U bent beschermd tegen interne en externe aansprakelijkheid.

Van interne aansprakelijkheid wordt gesproken als de rechtspersoon waarvoor u actief bent als bestuurder, commissaris of toezichthouder u persoonlijk aansprakelijk stelt voor het niet behoorlijk vervullen van uw taak.
Bij externe aansprakelijkheid stelt een andere partij – aandeelhouders, crediteuren of werknemers – u aansprakelijk voor schade door wanbeleid, onbehoorlijk bestuur of onrechtmatige daad.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering omvat:

 • bescherming tegen persoonlijke aansprakelijkheid voor vermogensschade; als u deze schade als bestuurder, medebeleidsbepaler, commissaris of toezichthouder heeft veroorzaakt door wanbeleid, onbehoorlijk bestuur of onrechtmatige daad
  verweerkosten (advocaat, proceskosten)
 • het inlooprisico van handelen en nalaten in het verleden op voorwaarde dat de aanspraak als gevolg van het onzorgvuldig handelen voor het eerst wordt ingesteld na de ingangsdatum van de polis. Het moet gaan om een niet bekende omstandigheid.

De aansprakelijkheid die op u als beroepsvervoerder rust als gevolg van de door u gehanteerde vervoerscondities zijn met de Aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders gedekt.

Met de Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering bent u zeker van:

 • heldere polis, afgestemd op uw specifieke verzekeringsbehoefte
 • volledig pakket aan specialistische verzekeringsvarianten, voor alle ondernemers die zich bezighouden met nationaal en/of internationaal transport
 • als uitbesteed vervoer is meeverzekerd, neemt de verzekeraar de schadebehandeling direct over
 • professionele schadeafhandeling

Neem nu contact op voor meer informatie!