Om te kunnen ondernemen moet u soms wat risico’s nemen. Maar dat doet u natuurlijk wel op een verstandige manier. Bijvoorbeeld door goede verzekeringen af te sluiten die passen bij uw branche.

De bedrijfsschadeverzekering ligt in het verlengde van de materiële verzekeringen zoals opstal, inventaris en/of goederenverzekeringen. De polis biedt dekking tegen de financiële gevolgen van een vermindering/stagnatie van het productie- of bedrijfsproces. Deze bedrijfsstagnatie dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar op de eerder genoemde opstal of inventaris/goederenverzekering. De gedekte gevaren variëren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag tot een uitgebreide gevarendekking.
lees meer

Meer informatie

Neem contact op met de specialist voor meer informatie

vorkheftruck in magazijn

Het verzekerd bedrag bestaat uit bruto winst zijnde de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of de omzet minus de variabele kosten, beide gemeten over een bepaalde periode. De uitkeringstermijn (van bijvoorbeeld 26, 52 of 104 weken) moet zodanig gekozen worden dat, indien het meest ongelukkige scenario zich voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn kan worden hersteld. Denk aan besteltermijnen van machines, herbouwtijd van gebouwen, herlevering van goederen die de hersteltijd beïnvloeden.

Neem nu contact op voor meer informatie!